Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ItIsGreek

Εισαγωγή

 1. Η It Is Greek (Εταιρεία) είναι μια ελληνική εταιρεία καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ και λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία του Ελληνικού κράτους.
 2. Η Εταιρεία διαχειρίζεται ιστοσελίδες, εφαρμογές, προφίλ Κοινωνικών Δικτύων, και παρέχει ένα δίκτυο υπηρεσιών διαμεσολάβησης μέσω του οποίου οι Χρήστες μπορούν να προσφέρουν φιλοξενία, παρουσίαση και μαθήματα μαγειρικής (ή άλλες κοινωνικές δραστηριότητες), τις οποίες άλλοι χρήστες μπορούν να λάβουν και να συμμετάσχουν σε αυτές.
 3. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (“ΓΟΠ του ItIsGreek”), μαζί με την Πολιτική απορρήτου διέπουν τη χρήση της πλατφόρμας διαδικτυακής διαμεσολάβησης ItIsGreek, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ιστοτόπου www.itisgreek.com και ορισμένων άλλων ιστοτόπων που υποστηρίζονται από την ItIsGreek καθώς και ορισμένων εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα που δημοσιεύονται από την ItIsGreek και συγκεκριμένων προφίλ της ItIsGreek σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.
 4. Εντός αυτού του πλαισίου των ΓΟΠ της ItIsGreek οι χρήστες  που δημοσιεύουν προσκλήσεις για Εμπειρίες αναφέρονται ως “Οικοδεσπότες” και οι χρήστες που αποδέχονται αυτές τις προσκλήσεις αναφέρονται ως “Φιλοξενούμενοι”. Ένας χρήστης μπορεί να είναι είτε Οικοδεσπότης είτε Φιλοξενούμενος σε κάθε μια από αυτές τις εμπειρίες φιλοξενίας. Η ItIsGreek παρέχει ένα παγκόσμιο περιβάλλον συναλλαγής επιτρέποντας στους Οικοδεσπότες και τους Φιλοξενούμενους να συναλλάσσονται μεταξύ τους.
 5. Οι εμπειρίες αυτές περιλαμβάνουν, ως παράδειγμα αλλά όχι περιοριστικά, μαθήματα μαγειρικής και παρουσιάσεις τοπικής κουζίνας, περιηγήσεις σε αξιοθέατα αλλά και σε πόλεις, χωριά και ύπαιθρο, εισιτήρια για εκδηλώσεις και αξιοθέατα, εκδρομές με μισθωμένα οχήματα ή ΜΜΜ, εκδρομές με σκάφος ή αθλητικές δραστηριότητες. Οι περιγραφές, οι φωτογραφίες αλλά και το αντίστοιχο υλικό προώθησης προέρχεται από τους Οικοδεσπότες και η ItIsGreek δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη γι’ αυτό.
 6. Η ItIsGreek παρέχει το δικαίωμα στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές της αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση χωρίς δικαίωμα μεταφοράς δικαιωμάτων χρήσης σε τρίτο πρόσωπο. Με την εγγραφή τους οι χρήστες, είτε ως Οικοδεσπότες είτε ως Φιλοξενούμενοι, δεσμεύονται να τηρούν τους συγκεκριμένους ΓΟΠ και η ItIsGreek.

Λειτουργία για εγγεγραμμένους και μη χρήστες

 1. Μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν σε όλο το πληροφοριακό υλικό των ιστοσελίδων και των εφαρμογών της ItIsGreek. Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν υλικό και σχόλια.
 2. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες ταυτοποιούνται με τα πραγματικά τους στοιχεία αλλά αναφέρονται στην ιστοσελίδα και στις εφαρμογές με το μικρό τους όνομα συμπληρωμένο με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για διάκριση μεταξύ διαφορετικών χρηστών που έχουν το ίδιο μικρό όνομα.
 3. Με την εγγραφή τους, οι χρήστες, βεβαιώνουν πως  έχουν διαβάσει και συμφωνούν με τους ΓΟΠ χρήσης των ιστοσελίδων και των εφαρμογών της ItIsGreek. Επίσης με την εγγραφή τους, οι χρήστες συμφωνούν με την τήρηση των όρων και του νομικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία αυτών των ιστοσελίδων και των εφαρμογών (όπως το νομικό πλαίσιο τήρησης απορρήτου).
 4. Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή και στην συνέχεια η ItIsGreek υποχρεούται να διαγράψει το σύνολο των αναρτημένων πληροφοριών που αφορά τον συγκεκριμένο χρήστη από τις πλατφόρμες της εταιρείας.
 5. Δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνο άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.
 6. Ο χρήστης με την εγγραφή του συμφωνεί να τηρήσει τις διαδικασίες με καλή πίστη και να ενημερώνει τις προσωπικές του πληροφορίες όταν είναι απαραίτητο. Ο χρήστης συμφωνεί, με την εγγραφή του, να μην μεταφέρει δικαιώματα που του παρέχει η ItIsGreek και να μην παρέχει τους κωδικούς σύνδεσης σε άλλους.
 7. Με την εγγραφή του ο χρήστης συμφωνεί να παρέχει στοιχεία επιβεβαίωσης ταυτότητας ή/και στοιχεία απαραίτητα για τις οικονομικές συναλλαγές του. Επίσης συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόχου υπηρεσιών διαδικτυακών οικονομικών συναλλαγών.

Περιεχόμενο και χρήση της ιστοσελίδας και των εφαρμογών 

1. Εκτός από το περιεχόμενο που δημιουργείται από εγγεγραμμένους χρήστες, όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες της ItIsGreek (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να περιορίζεται το εύρος αυτής της διάταξης, του περιεχομένου, των γραφικών, των εφαρμογών, του λογισμικού, των λειτουργιών και άλλων χαρακτηριστικών της) ανήκουν στην ItIsGreek (ή το άτομο από το οποίο αδειοδοτεί την ItIsGreek). Οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε οποιοδήποτε μέρος των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών ItIsGreek, εκτός από την προβολή περιεχομένου και τη χρήση των εγκαταστάσεων επικοινωνίας σε σχέση με τη διοργάνωση και την προώθηση Φιλοξενούμενων Εκδηλώσεων και την έκδοση, αποδοχή και την πληρωμή των Φιλοξενιών τις οποίες έχει επιλέξει, σε κάθε περίπτωση, με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν επιτρέπεται να αναπαράγουν, να διανέμουν, να δημοσιεύουν ή να μιμούνται/αντιγράφουν οποιοδήποτε μέρος των Ιστότοπων και των Υπηρεσιών ItIsGreek χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία της ItIsGreek

2. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ItIsGreek με την εγγραφή τους συμφωνούν ότι δεν τους επιτρέπεται:

 • Να παρακάμψουν τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα της ItIsGreek συμμετέχοντας σε μια συναλλαγή που σχετίζεται με Φιλοξενούμενη Εκδήλωση ανεξάρτητη από τους Ιστότοπους και τις Υπηρεσίες της ItIsGreek ή να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια (εκτός από τη δημοσίευση καλόπιστων κριτικών) για να αλλοιώσουν, να δυσφημίσουν ή να βλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο την επωνυμία ItIsGreek.
 • Να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών ItIsGreek για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς που δεν επιτρέπονται ρητά από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή με τρόπο που υπονοεί ψευδώς την έγκριση, συνεργασία ή με άλλο τρόπο παραπλανεί άλλους ως προς τη σχέση τους με την ItIsGreek ή οποιονδήποτε από τους χρήστες της ή συνεργάτες.
 • Να χρησιμοποιήσουν μη αυτόματο ή αυτοματοποιημένο λογισμικό, συσκευές, σενάρια, ρομπότ, κερκόπορτες ή άλλα μέσα ή διαδικασίες για (i) πρόσβαση, “scrape”, “crawl” ή “spider”σε οποιεσδήποτε ιστοσελίδες ή άλλες υπηρεσίες που περιέχονται στον Ιστότοπο της ItIsGreek και στις Υπηρεσίες ItIsGreek, ή (ii) να συλλέξουν πληροφορίες από ή να αλληλεπιδράσουν με άλλο τρόπο με τον Ιστότοπο της ItIsGreek ή τις Υπηρεσίες της ItIsGreek, ή (iii) να ανακτήσουν συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από οποιονδήποτε από τους Ιστότοπους της ItIsGreek για τη δημιουργία ή τη μεταγλώττιση, άμεσα ή έμμεσα, σε μεμονωμένες ή πολλαπλές λήψεις, μια συλλογή, βάση δεδομένων, κατάλογο ή παρόμοια ή ανάλογη συλλογή πληροφοριών, ή (iv) πρόσβαση, παραβίαση ή χρήση μη δημόσιου χώρου οποιουδήποτε από τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες της ItIsGreek ή τα τεχνικά συστήματα παράδοσης των συνεργατών της ItIsGreek, ή (v) απόπειρα να διερευνήσει, να σαρώσει ή να ελέγξει την ευπάθεια οποιουδήποτε τμήματος οποιουδήποτε από τους Ιστότοπους της ItIsGreek ή τις Υπηρεσίες της ItIsGreek ή τα μέτρα ασφάλειας ή ελέγχου ταυτότητας της ItIsGreek, ή (vi) βλάβη, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση ή τροποποίηση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου ItIsGreek ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου, εφαρμογή ή ηλεκτρονική επικοινωνία, ή (vii) εκπέμπει οποιοδήποτε στοιχείο που περιέχει ιούς υπολογιστών ή οποιονδήποτε κώδικα, αρχείο ή πρόγραμμα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να διακόπτει, να καταστρέφει ή να περιορίζει το λογισμικό, τις δυνατότητες, τον εξοπλισμό πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών.
 • Να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο της ItIsGreek ή τις Υπηρεσίες της ItIsGreek (i) για να χρησιμοποιήσει, να εκθέσει ή να επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί ή να εκτεθεί σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν εμφανίζεται δημόσια από την ItIsGreek στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης ή στις σελίδες καταχώρησης πριν γίνει αποδεκτή πρόσκληση ItIsGreek  ή (ii) με οποιονδήποτε τρόπο που δεν συνάδει με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε πολιτική απορρήτου ή άλλη πολιτική που υιοθετείται δημόσια από την ItIsGreek, ή (iii) με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει το απόρρητο ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου χρήστη του ItIsGreek ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.
 • Να καταχωρήσουν και/ή να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία της ItIsGreek (ή προσώπων από τα οποία χορηγεί άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας) ή στο όνομα “ItIsGreek” ή το λογότυπό της (ή παράγωγους όρους ή όρους που είναι παρόμοιοι ή δημιουργούν σύγχυση) είτε σε ονόματα τομέα, εμπορικές ονομασίες, εμπορικά σήματα ή άλλα αναγνωριστικά πηγής, εμπορικά σήματα, ετικέτες, διαφημιστικές καμπάνιες ή με άλλο τρόπο ή παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλες ItIsGreek ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζεται το εύρος αυτής της διάταξης, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικότητας, δημοσιότητας ή συμβατικών δικαιωμάτων).
 • Να αντιγράψουν, να αποθηκεύσουν ή με άλλο τρόπο να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε οποιονδήποτε από τους άλλους Ιστότοπους της ItIsGreek για σκοπούς που δεν επιτρέπονται ρητά από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή να χρησιμοποιήσουν, να εμφανίσουν, ή να πλαισιώσουν οποιονδήποτε από τους άλλους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες της ItIsGreek ή οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο εντός του των ιστοτόπων της ItIsGreek, των υπηρεσιών της ItIsGreek, το όνομα της ItIsGreek, οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας της ItIsGreek ή την διάταξη και τον σχεδιασμό οποιασδήποτε σελίδας ή φωτογραφίας ας που περιέχεται σε μια σελίδα στους Ιστότοπους και άλλες Υπηρεσίες της ItIsGreek, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της ItIsGreek. παρεμβληθούν ή να βλάψουν οποιονδήποτε από τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες της ItIsGreek (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζεται το εύρος αυτής της διάταξης, με τη χρήση ιών, ρομπότ ακυρώσεων, δούρειων ίππων, επιβλαβών κωδικών, πλημμυρικών ping, επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας, κερκόπορτων, πλαστογράφηση πακέτων ή IP, πλαστών πληροφορίες δρομολόγησης ή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρόμοιες μέθοδοι ή τεχνολογία) ή σε σχέση με τη διανομή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαφημίσεων.
 • Να παρενοχλήσουν οποιονδήποτε άλλο χρήστη οποιουδήποτε από τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες της ItIsGreek ή να συλλέξουν ή να αποθηκεύσουν οποιεσδήποτε άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε άλλο χρήστη (εκτός από τα κύρια μέρη της συναλλαγής Φιλοξενούμενος ή Οικοδεσπότης). 
 • Να έρθουν σε επικοινωνία ή επαφή με άλλους εγγεγραμμένους χρήστες της ItIsGreek πέρα από ό,τι είναι απαραίτητο για τις προσκλήσεις και την αποδοχή των προσκλήσεων για τις εμπειρίες.
 • Να προσπαθήσουν να πείσουν άλλους εγγεγραμμένους χρήστες της ItIsGreek να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν άλλες υπηρεσίες ανάλογες των υπηρεσιών που προσφέρει η ItIsGreek, οι οποίες προσφέρονται από άλλους παρόχους.
 • Να παρακάμψουν, αφαιρέσουν, απενεργοποιήσουν, αλλοιώσουν, αποκωδικοποιήσουν ή παρακάμψουν με άλλον τρόπο οποιοδήποτε τεχνολογικό μέτρο που εφαρμόζεται από την ItIsGreek ή οποιονδήποτε από τους παρόχους της ItIsGreek ή οποιονδήποτε άλλο τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένου άλλου χρήστη) για την προστασία οποιουδήποτε μέρους των Ιστότοπων της ItIsGreek ή των Υπηρεσιών της ItIsGreek, να πλαστογραφήσουν οποιαδήποτε κεφαλίδα πακέτου TCP/IP ή οποιοδήποτε μέρος των πληροφοριών κεφαλίδας σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτηση ομάδας συζήτησης ή να χρησιμοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος οποιουδήποτε από τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες της ItIsGreek για να στείλουν τροποποιημένες, παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες αναγνώρισης πηγής ή απόπειρα να αποκρυπτογραφήσουν, να απομεταγλωττίσουν, να αποσυναρμολογήσουν ή να αναστρέψουν το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή οποιουδήποτε τμήματος οποιουδήποτε από τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες της ItIsGreek ή να υποστηρίξουν, να ενθαρρύνει ή να βοηθήσει οποιοδήποτε τρίτο μέρος να κάνει οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

3. Συμφωνούν να μην αφαιρέσουν, τροποποιήσουν ή αποκρύψουν τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσίας ή άλλων σημείων ιδιοκτησίας που ενσωματώνονται ή συνοδεύουν τους ιστότοπους, τις υπηρεσίες ItIsGreek και τη βοηθητική τεκμηρίωση της ItIsGreek. Συμφωνούν επίσης να μην χρησιμοποιήσουν, αντιγράψουν, προσαρμόσουν, τροποποιήσουν, προετοιμάζουν παράγωγα έργα που βασίζονται σε, διανέμουν, αδειοδοτούν, πωλούν, μεταβιβάζουν, εμφανίζονται δημόσια, εκτελούν δημόσια, μεταδίδουν ή εκμεταλλεύονται με άλλον τρόπο τον Ιστότοπο της ItIsGreek ή τις Υπηρεσίες της ItIsGreek εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Δεν τους παραχωρούνται άδειες ή δικαιώματα σιωπηρά ή με άλλο τρόπο βάσει οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν ή ελέγχονται από την ItIsGreek ή τους δικαιοπαρόχους της, εκτός από τις άδειες και τα δικαιώματα που παραχωρούνται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Περιεχόμενο του εγγεγραμμένου χρήστη

1. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν περιεχόμενο στους ιστότοπους της ItIsGreek. Οτιδήποτε δημοσιεύουν (ή με άλλο τρόπο κάνουν να είναι ορατό) σε έναν ιστότοπο της ItIsGreek θεωρείται για τους σκοπούς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ως περιεχόμενο που δημοσιεύεται από αυτούς («Το Περιεχόμενό σας»). Η πολιτική της ItIsGreek είναι να μην επεξεργάζεται ή να εποπτεύει «το Περιεχόμενό σας» εκτός εάν απαιτείται για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή με την προηγούμενη συγκατάθεσή των εγγεγραμμένων χρηστών. Συμφωνούν οι εγγεγραμμένοι χρήστες ότι εάν έχουν συνδέσει την εγγραφή τους στο ItIsGreek με οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου μέρους, οι υπηρεσίες ενδέχεται να ανταλλάσσουν πληροφορίες και θα θεωρείται ότι έχουν δημοσιεύσει οποιεσδήποτε πληροφορίες διατίθενται από την υπηρεσία τρίτου μέρους ως αποτέλεσμα της σύνδεσης των λογαριασμών.

2.Το περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη και συγκεκριμένα ο εγγεγραμμένος χρήστης δεσμεύεται πως: 

 • Κάθε αναπαράσταση και περιγραφή είναι πραγματική
 • Δεν θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα μέσα που παρέχει ή ItIsGreek για προώθηση ή πώληση άλλων υπηρεσιών ή προϊόντων
 • Δεν θα δημοσιεύει, ανεβάζει, υποβάλει ή μεταδίδει οτιδήποτε: (i) παραβιάζει, υπεξαιρεί ή παραβιάζει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τρίτου, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ηθικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας ή δικαιώματα σε μια εικόνα· ή (ii) παραβιάζει ή ενθαρρύνει οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα παραβίαζε οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστική ή ποινική ευθύνη ή διοικητική ή θα μπορούσε να αναμένεται να υποκινήσει οποιαδήποτε αντικοινωνική συμπεριφορά· ή (iii) είναι δόλια, ψευδή, παραπλανητική (άμεσα ή λόγω παράλειψης ή αποτυχίας ενημέρωσης πληροφοριών) ή παραπλανητική· ή (iv) είναι δυσφημιστικό, υβριστικό, απειλητικό, παρενοχλητικό ή άσεμνο, πορνογραφικό, χυδαίο ή μπορεί να κριθεί με άλλο τρόπο προσβλητικό από ένα λογικό άτομο· ή (v) είναι μεροληπτικό, μισαλλόδοξο, ρατσιστικό, εμπνευσμένο από μίσος, παρενόχληση ή επιβλαβές προς οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα, αντισημιτικό, παιδοφιλικό, υποκινεί τη βία, φυλετικό ή εθνικό μίσος, παράνομο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατακριτέο ή (vi) είναι βίαιο ή απειλητικό ή προωθεί τη βία ή ενέργειες που είναι απειλητικές για οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα· ή (vii) προωθεί παράνομες ή επιβλαβείς δραστηριότητες ή ουσίες· ή (viii) εγκρίνει ή προωθεί οποιοδήποτε από τα πράγματα που αναφέρονται στα (i) έως (vii)
 • Τίποτα από το περιεχόμενό τους δεν θα περιλαμβάνει εικόνες των οποίων δεν έχουν το δικαίωμα χρήσης, οι οποίες περιλαμβάνουν ή απεικονίζουν οποιοδήποτε αναγνωρίσιμο πρόσωπο που δεν έχει συναινέσει στη χρήση της εικόνας (και, στην περίπτωση εικόνων που λαμβάνονται σε μια Φιλοξενούμενη Εκδήλωση, για τις οποίες ο σχετικός φιλοξενούμενος ή άλλο πρόσωπο έχει συναινέσει στη δημοσίευσή σας).
 • Δεν θα χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο της ItIsGreek ή τις Υπηρεσίες ItIsGreek για (i) μετάδοση, διανομή, δημοσίευση ή υποβολή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζεται το εύρος αυτής της διάταξης, φωτογραφιών, πληροφοριών επικοινωνίας ή ευαίσθητων πληροφοριών ή πίστωση, χρέωση, τραπεζικούς ή άλλους αριθμούς λογαριασμού) χωρίς την προηγούμενη άδεια του σχετικού προσώπου· ή (ii) να υποδύονται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να παραπλανήσουν σχετικά με τον εαυτό τους ή τη σχέση τους με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.
 • Όλο το περιεχόμενο μπορεί να γίνει δημόσιο, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού τους.
 • Η ItIsGreek δεν υποχρεούται να αποθηκεύσει ή/και να δημοσιεύσει το Περιεχόμενό τους (και η ItIsGreek μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να διαγράψει το Περιεχόμενό τους από οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας της ItIsGreek)/
 • Ο εγγεγραμμένος χρήστης παραμένει ο κάτοχος (και υπεύθυνος για) το περιεχόμενό του. Καμία αλληλεπίδραση μεταξύ του εγγεγραμμένου χρήστη και της ItIsGreek δεν μεταφέρει τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτούς.
 • Χορηγούν στην ItIsGreek μια παγκόσμιας, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, υπό-αδειοδοτούμενη, χωρίς δικαιώματα άδεια χρήση όλου του περιεχομένου (και όλης της σχετικής πνευματικής ιδιοκτησίας) σε οποιοδήποτε περιεχόμενο διατίθεται από αυτούς στην ItIsGreek. 
 • Η ItIsGreek έχει το δικαίωμα να αναπαράγει (εν μέρει ή συνολικά), να μεταφράσει, να διασυνδέσει, να ομαδοποιήσει στοιχεία και γενικά να διαχειριστεί το περιεχόμενό των εγγεγραμμένων χρηστών όπως αυτή κρίνει.
 • Η ItIsGreek μπορεί να χρησιμοποιήσει και να εκμεταλλευτεί το περιεχόμενό τους (και τις πληροφορίες που έχει η ItIsGreek για αυτούς) για να επικοινωνήσει μαζί τους, να στοχεύσει διαφημίσεις σε αυτούς και να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να βελτιώσει εκστρατείες μάρκετινγκ και να προωθήσει γενικά τις Υπηρεσίες της ItIsGreek και ο εγγεγραμμένος χρήστης δεν μπορεί να ενθαρρύνει ή να παρέχει το δικαίωμα σε τρίτους να κάνουν κάτι από τα παραπάνω.

3.Οι Ιστότοποι και οι Υπηρεσίες της ItIsGreek ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους ή παραπομπές σε άλλους ιστότοπους, υπηρεσίες, δημοσιεύσεις ή εφαρμογές. Η ItIsGreek δεν εκπροσωπεί και δεν παρέχει καμία αντιπροσώπευση, έγκριση, εγγύηση ή επιβεβαίωση ως προς την αξιοπιστία οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου, δημοσίευσης υπηρεσίας ή εφαρμογής και συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Συμφωνείτε ότι δεν θα βασίζεστε στην ItIsGreek κατά την αξιολόγηση ή τη χρήση τους και ότι η ItIsGreek σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη απέναντί σας για τυχόν αποτυχία οποιωνδήποτε ιστότοπων, υπηρεσιών, δημοσιεύσεων ή εφαρμογών για τις οποίες δεν ευθύνεται. Η ItIsGreek δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που συνδέονται στον ιστότοπό της. Η ItIsGreek δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους. Σε αυτό το πλαίσιο επιβεβαιώνετε ότι η ItIsGreek δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες ή τις αποτυχίες των παρόχων πληρωμών της.

4.Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, χορηγείτε στην ItIsGreek μια παγκόσμια, αμετάκλητη, διαρκή (ή για τη διάρκεια της προστασίας), μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, με το δικαίωμα παραχώρησης άδειας χρήσης, προβολής, αντιγραφής, προσαρμογής, μετάφρασης, τροποποίησης, διανομής, πώλησης, μεταφοράς, δημόσιας προβολής, δημόσιας εκτέλεσης, μετάδοσης, πρόσβασης, προβολής και με άλλο τρόπο εκμετάλλευσης του Περιεχομένου σας (που μπορεί να περιλαμβάνει τη δημοσίευσή του μέσω των ιστοτόπων της ItIsGreek και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την προώθηση ή την εμπορία των ιστοτόπων και των υπηρεσιών της ItIsGreek). Η ItIsGreek δεν διεκδικεί δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενό σας και τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα θεωρηθεί ότι περιορίζει τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχετε για να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε το Περιεχόμενό σας.

5.Παρά τις άδειες που έχουν χορηγηθεί στην ItIsGreek σύμφωνα με τις παραγράφους, η ItIsGreek θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να αφαιρέσει το Περιεχόμενό σας όταν μας ζητήσετε να το αφαιρέσουμε από τους τρέχοντες ιστότοπους της ItIsGreek (το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του καταχωρημένου λογαριασμού σας και επιβεβαιώνεται με υπογεγραμμένο αποδεικτικό παραλαβής που να περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε, και το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει το σχετικό τμήμα του Περιεχομένου σας που ζητάτε να αφαιρεθεί από τους ιστότοπους της ItIsGreek).

Εμπειρίες Φιλοξενίας

 1. Οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες ItIsGreek περιλαμβάνουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους οικοδεσπότες να δημιουργούν Προσκλήσεις ItIsGreek για Φιλοξενούμενες Εκδηλώσεις και στους Φιλοξενούμενους να μαθαίνουν και να κάνουν κράτηση για Φιλοξενούμενες εκδηλώσεις απευθείας με τους Οικοδεσπότες. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η ItIsGreek δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιεσδήποτε συμφωνίες μεταξύ των οικοδεσποτών και των επισκεπτών και ότι η ItIsGreek δεν έχει κανέναν έλεγχο (και όχι ευθύνη ή υποχρέωση απέναντί σας σε σχέση με) τη συμπεριφορά των (i) Οικοδεσποτών, (ii) Επισκεπτών, ( iii) άλλων χρηστών των ιστοτόπων ItIsGreek και των υπηρεσιών ItIsGreek ή (iv) τρίτων που παρευρίσκονται ή διευκολύνουν τις Φιλοξενούμενες Εκδηλώσεις. Συμφωνείτε ότι η ItIsGreek δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες των Ιστότοπων της ItIsGreek ή των Υπηρεσιών ItIsGreek και εσείς αποδεχτείτε ότι η ItIsGreek αποποιείται κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη συμπεριφορά ή οποιοδήποτε τέτοιο άτομο.
 2. Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων χωρίς να περιορίζεται το εύρος αυτής της διάταξης, φορολογικών και διοικητικών κανονισμών) που ισχύουν για οποιαδήποτε Φιλοξενούμενη Εκδήλωση.
 3. Συμφωνείτε ότι η ItIsGreek σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε εκπροσώπηση σε μια Πρόσκληση της ItIsGreek ή για μια Φιλοξενούμενη Εκδήλωση που δεν λειτουργεί ομαλά ή όπως διαφημίζεται ή άλλως δεν είναι ικανοποιητική.
 4. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ItIsGreek μπορεί να αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι είναι απαραίτητο ή επιθυμητό να ακυρώσει μια Φιλοξενούμενη Εκδήλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ItIsGreek μπορεί να αποφασίσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να επιστρέψει στον Φιλοξενούμενο μέρος ή όλα τα ποσά που χρεώθηκαν στον Φιλοξενούμενο. Συμφωνείτε ότι η ItIsGreek και ο σχετικός Φιλοξενούμενος ή Οικοδεσπότης δεν θα έχουν καμία ευθύνη απέναντί σας σε σχέση με τέτοιες ακυρώσεις ή επιστροφές χρημάτων.

Οικονομικές συναλλαγές

 1.  Όταν εκδίδει προσκλήσεις για συμμετοχή σε εμπειρίες φιλοξενίας, η ItIsGreek, δηλώνει τις χρεώσεις που θα χρεώνει σε κάθε Φιλοξενούμενο· αυτές οι χρεώσεις αναφέρονται σε όλες τις πωλήσεις και τους ανάλογους ή άλλους φόρους (οι «Χρεώσεις του οικοδεσπότη»). Η ItIsGreek κανονίζει μια υπηρεσία για την είσπραξη και διατήρηση αυτών των χρεώσεων σε έναν καταπιστευματικό λογαριασμό τρίτου μέρους με τον όρο ότι τα χρήματα θα καταβληθούν σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (η διευθέτηση αυτής της υπηρεσίας συλλογής και διατήρησης αποτελεί μέρος των Υπηρεσιών της ItIsGreek). Η ItIsGreek μπορεί να χρεώσει στους Φιλοξενούμενους μια χρέωση για τη χρήση των Υπηρεσιών της ItIsGreek (το “ItIsGreek Fees”). Η αποδοχή μιας πρόσκλησης ItIsGreek συνιστά συμφωνία για την πληρωμή των χρεώσεων του οικοδεσπότη και τυχόν προμηθειών ItIsGreek (τα “Τέλη Συναλλαγής”). Το συνολικό ποσό των Τελών Συναλλαγής είναι το ποσό που καταβάλλεται από τον Φιλοξενούμενο σε σχέση με κάθε πρόσκληση ItIsGreek τη στιγμή που ο Φιλοξενούμενος αποδέχεται την Πρόσκληση ItIsGreek.
 2.  Όπου ισχύει, τα τέλη ItIsGreek υπολογίζονται ως μεταβλητό ποσοστό των χρεώσεων του οικοδεσπότη. Τυχόν τέλη ItIsGreek καταβάλλονται από τους Φιλοξενούμενους ταυτόχρονα με την πληρωμή των χρεώσεων του οικοδεσπότη. Στο βαθμό που τα τέλη ItIsGreek υπόκεινται σε φόρους επί των πωλήσεων, όπως ο ΦΠΑ, αυτοί οι φόροι θα περιλαμβάνονται στο συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον Φιλοξενούμενο σχετικά με τα τέλη συναλλαγής. Όταν η ItIsGreek χρεώνει την χρέωση Υπηρεσιών της ItIsGreek, θα παρέχει κατόπιν αιτήματος ένα τιμολόγιο σχετικά με αυτές τις προμήθειες ItIsGreek, προσδιορίζοντας ξεχωριστά τυχόν φόρους πωλήσεων που χρεώνονται από την ItIsGreek.
 3. Οι οικοδεσπότες συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση όλων των δικών τους φορολογικών υποχρεώσεων που θα προκύψουν πέρα των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλαμβάνει να πληρώσει η ItIsGreek, είτε αυτοί επιβάλλονται σε τοπικό ή άλλο επίπεδο. Η ItIsGreek δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως υποχρέωση ως προς αυτό. Συγκεκριμένα, η ItIsGreek δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη (πραγματική ή εικαζόμενη) να ειδοποιήσει ή να εξηγήσει στους οικοδεσπότες ή να διερευνήσει τη μεταχείριση του ΦΠΑ ή των φόρων επί των πωλήσεων οποιωνδήποτε οικοδεσποτών ή φιλοξενουμένων εκδηλώσεων.
 4. Εάν η ItIsGreek το απαιτεί για τους σκοπούς των συναλλαγών της με οποιαδήποτε φορολογική ή ρυθμιστική αρχή, οι οικοδεσπότες και οι Φιλοξενούμενοι θα παρέχουν στην ItIsGreek, αμέσως κατόπιν αιτήματος, οποιεσδήποτε πληροφορίες, δεδομένα, τεκμηρίωση ή/και αντίγραφα επικοινωνιών (είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε με άλλο τρόπο) που αφορούν Φιλοξενούμενες Εκδηλώσεις στις οποίες έχουν συμμετάσχει. Οι οικοδεσπότες θα παρέχουν αμέσως στην ItIsGreek κάθε εύλογη βοήθεια σε οποιαδήποτε συζήτηση ή διαφωνία με οποιαδήποτε φορολογική αρχή σχετικά με τον ΦΠΑ ή τη φορολογική μεταχείριση των Φιλοξενούμενων Εκδηλώσεων στις οποίες έχουν συμμετάσχει αυτοί οι οικοδεσπότες. Κάθε οικοδεσπότης συμφωνεί να αποζημιώσει την ItIsGreek για οποιονδήποτε ΦΠΑ ή παρόμοιες υποχρεώσεις φόρου επί των πωλήσεων που η ItIsGreek υποχρεούται να πληρώσει και οι οποίες προκύπτουν εξ ολοκλήρου από Φιλοξενούμενες Εκδηλώσεις που φιλοξενούνται από αυτόν τον οικοδεσπότη.
 5. Μπορείτε να κάνετε πληρωμές σε σχέση με Προσκλήσεις ItIsGreek μόνο μέσω των εφαρμογών επεξεργασίας πληρωμών που παρέχονται στους ιστότοπους της ItIsGreek, κατόπιν ειδικής συμφωνίας με την ItIsGreek μέσω των υπηρεσιών απευθείας κράτησής της ή μέσω τρίτου φορέα που είναι εξουσιοδοτημένος από την ItIsGreek να παρέχει σε αυτά τα μέρη τις Υπηρεσίες της ItIsGreek που σχετίζονται με την επεξεργασία πληρωμών. Επικοινωνήστε με την ItIsGreek για να βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε τρίτο μέρος με το οποίο συναλλάσσεστε είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από την ItIsGreek. Εάν η Πρόσκληση ItIsGreek πραγματοποιηθεί μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου μέρους, ενδέχεται να μην χρειαστεί να πληρώσετε χρεώσεις Υπηρεσιών της ItIsGreek, αλλά ο εξουσιοδοτημένος τρίτος πράκτορας μπορεί να χρεώσει μια χρέωση διαχείρισης.
 6. Συμφωνείτε ότι ο αποκλειστικός ρόλος και η ευθύνη της ItIsGreek (και οποιουδήποτε από τους εξουσιοδοτημένους τρίτους αντιπροσώπους της) στην παροχή Υπηρεσιών ItIsGreek που σχετίζονται με την επεξεργασία πληρωμών είναι να διευθετήσει την είσπραξη των πληρωμών από τους Φιλοξενούμενους και την πληρωμή των ποσών που συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (και συμφωνείτε ότι δεν έχουν καμία άλλη ή περαιτέρω ευθύνη απέναντί σας σε σχέση με οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιηθεί).
 7. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τους Φιλοξενούμενους μέσω επιλεγμένων παρόχων πληρωμών. Οι όροι με τους οποίους οι πάροχοι πληρωμών διατηρούν κεφάλαια αναφέρονται στους όρους τους. Η ItIsGreek μπορεί να λάβει ποσά που οφείλονται στους οικοδεσπότες από παρόχους πληρωμών. Όπου το κάνει, τέτοια κεφάλαια θα τηρούνται σε τραπεζικό λογαριασμό (χωριστά από τον τραπεζικό λογαριασμό συναλλαγών της ItIsGreek) έως ότου μεταφερθούν στον οικοδεσπότη (ή, κατά περίπτωση, ως αποζημίωση στον Φιλοξενούμενο).
 8. Η ItIsGreek μπορεί να «στρογγυλοποιήσει» αριθμούς στην πλησιέστερη λειτουργική μονάδα βάσης στο σχετικό νόμισμα. Η ItIsGreek χρησιμοποιεί εμπορικούς φορείς ανταλλαγής νομισμάτων και οι εγγεγραμμένοι χρήστες αποδέχονται τους κινδύνους από τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Ασφάλεια, διαφωνίες, αποζημιώσεις και επίλυση διαφορών

 1. Οι Φιλοξενούμενοι μπορεί να χρειαστεί να ακυρώσουν μια πρόσκληση ItIsGreek που έχουν αποδεχτεί προηγουμένως. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επικοινωνήστε με την ItIsGreek στη διεύθυνση bookings@itisgreek.com. Οι Φιλοξενούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για πλήρη επιστροφή των χρεώσεων του οικοδεσπότη εάν (α) ο Φιλοξενούμενος ειδοποιήσει την ItIsGreek και τον Οικοδεσπότη για την ακύρωση κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες στην Ελλάδα (από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. τις καθημερινές εκτός των επίσημων αργιών) πριν από την προθεσμία ακύρωσης της αντίστοιχης εμπειρίας φιλοξενίας, ή (β) εάν ο οικοδεσπότης ακυρώσει την εμπειρία φιλοξενίας για οποιονδήποτε λόγο.
 2. Ελπίζουμε ότι όλοι οι προσκεκλημένοι απολαμβάνουν κάθε εμπειρία φιλοξενίας, ωστόσο μερικές φορές – και εάν ένας Φιλοξενούμενος πιστεύει ότι ο οικοδεσπότης δεν εκπλήρωσε μια βασική υποχρέωση του Οικοδεσπότη εμπειρίας –  τότε ο Φιλοξενούμενος μπορεί μέχρι τα μεσάνυχτα της ημέρας που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία η σχετική εμπειρία φιλοξενίας είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί, να ζητήσει να επιστραφεί το σύνολο ή μέρος της πληρωμής χρησιμοποιώντας τη φόρμα αξίωσης στη σελίδα που συνοψίζει την κράτηση ή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση bookings@itisgreek.com προσδιορίζοντας την αναφορά εμπειρίας φιλοξενίας, προσδιορίζοντας τον οικοδεσπότη, διευκρινίζοντας το ποσό των Τελών Συναλλαγής, αναφέροντας το ποσό που επιθυμεί να επιστραφεί ο Φιλοξενούμενος και δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα/ σχετικές αποτυχίες/ λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι η πληρωμή πρέπει να επιστραφεί.
 3. Η ItIsGreek έχει σε ισχύ ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αποσκοπεί στο να παρέχει τα οφέλη και τις προστασίες που εξηγούνται στην ενότητα με την ένδειξη «Εγγύηση» στους ιστότοπους της ItIsGreek. Ενημερώστε την ItIsGreek αμέσως στη διεύθυνση bookings@itisgreek.com εάν έχετε υποστεί ζημία που φαίνεται να καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η ειδοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες και να περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας για να τεκμηριώσετε τον ισχυρισμό. Με την αποστολή του email συμφωνείτε να μας παρέχετε όλες τις περαιτέρω πληροφορίες που είναι εύλογα διαθέσιμες σε εσάς τις οποίες ζητάμε σε σχέση με την αξίωση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ιατρικών ή ταξιδιωτικών λεπτομερειών και εξόδων, λεπτομέρειες οποιασδήποτε άλλης ασφάλισης που έχετε στη διάθεσή σας και οποιασδήποτε προτεινόμενης ή συμφωνημένης επίλυσης οποιασδήποτε από τις περιστάσεις που σχετίζονται με την αξίωση με οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η ItIsGreek συμφωνεί να σας αποζημιώσει για οποιεσδήποτε τέτοιες απώλειες μόνο στο βαθμό που είναι σε θέση να εξασφαλίσει ανάκτηση από το ασφαλιστήριό της. Η ItIsGreek δεν θα αφαιρέσει τυχόν έξοδα διαχείρισης από οποιοδήποτε τέτοιο ποσό που ανακτήθηκε με αυτόν τον τρόπο. H ItIsGreek δεν έχει καμία περαιτέρω ή άλλη υποχρέωση ή ευθύνη.
 4. Εάν έχετε μια διαφωνία σχετικά με μια εμπειρία φιλοξενίας, σας συνιστούμε (αν και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό) να επικοινωνήσετε με το τμήμα αξιώσεων για να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά φιλικά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία αξιώσεων:
  • Μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση: bookings@itisgreek.com
  • Τηλεφωνικά στο +30 694 838 2944
  • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αναστασίου Τσόχα 3, Αθήνα 11521
 5. Είναι σημαντικό εάν, ως Φιλοξενούμενος, δεν είστε ικανοποιημένοι με μια εμπειρία φιλοξενίας, να ειδοποιήσετε την ItIsGreek πριν από τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας κατά την οποία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η σχετική εμπειρία φιλοξενίας. Αφότου η ItIsGreek αποδεσμεύσει χρήματα στον οικοδεσπότη, δεν μπορεί να προσφέρει στους Φιλοξενούμενους καμία επανόρθωση.
 6. Μετά τη λήψη ενός αιτήματος επιστροφής χρημάτων, η ItIsGreek μπορεί να ορίσει ότι ένα ποσό μέχρι το σύνολο της αξίας των Τελών Συναλλαγής που καταβάλλονται από τον Φιλοξενούμενο (μείον τα έξοδα συναλλαγής πληρωμής και τυχόν χρεώσεις τρίτων πρακτορείων που η ItIsGreek δεν δικαιούται να ανακτήσει) επιστρέφεται στον Φιλοξενούμενο. Εάν, ωστόσο, η ItIsGreek πιστεύει ότι η καταγγελία είναι αβάσιμη, περιορισμένης αξίας ή ότι η ItIsGreek δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει το βάσιμο της καταγγελίας, τότε η ItIsGreek μπορεί να ζητήσει να καταβληθεί το σύνολο ή μέρος των Τελών Συναλλαγής στον  οικοδεσπότη ή/και ότι το υπόλοιπο (εάν υπάρχει) παρακρατείται εν αναμονή της επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του σχετικού οικοδεσπότη και του Φιλοξενούμενου. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια επίλυση εντός έξι μηνών, η ItIsGreek μπορεί να κατευθύνει ένα ποσοστό του αμφισβητούμενου ποσού στον οικοδεσπότη. Οι χρεώσεις καταβάλλονται στον οικοδεσπότη και το ποσοστό του αμφισβητούμενου στοιχείου των χρεώσεων του οικοδεσπότη καταβάλλεται στον Φιλοξενούμενο (και τα τέλη ItIsGreek θα καταβάλλονται στην ItIsGreek) ή ενδέχεται να προβούν σε άλλες ρυθμίσεις που στη συνέχεια φαίνονται κατάλληλες για αυτόν (που μπορεί να περιλαμβάνουν την πληρωμή σύμφωνα με τις οδηγίες ενός αρμόδιου δικαστηρίου). Η ItIsGreek δεν έχει καμία περαιτέρω ή άλλη ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του οικοδεσπότη και του Φιλοξενούμενο σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια αξίωση προς επιστροφή χρημάτων. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την ItIsGreek .
 7. Η ItIsGreek συμφωνεί να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να αξιολογήσει το βάσιμο των αξιώσεων και να ενεργεί με καλή πίστη προς τους επισκέπτες και τους οικοδεσπότες, ωστόσο συμφωνείτε ότι δεν έχει καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε αξιολόγηση κάνει σε σχέση με την ουσία οποιασδήποτε αξίωσης μεταξύ Επισκεπτών και των Οικοδεσποτών ή οποιαδήποτε κατεύθυνση δίνει ως προς τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν σε επισκέπτες ή οικοδεσπότες σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα ‎8 και συμφωνείτε επίσης ότι η ItIsGreek μπορεί να πραγματοποιήσει ή να αρνηθεί επιστροφές χρημάτων και πληρωμές σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και ότι εάν και στον βαθμό που το κάνει αυτό δεν θα έχει καμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση προς εσάς ή τον οικοδεσπότη ή τον φιλοξενούμενο.
 8. Η ItIsGreek θα προσπαθήσει να κάνει επιστροφές χρημάτων στους Επισκέπτες μέσω της ίδιας υπηρεσίας πληρωμής μέσω της οποίας έγινε αρχικά η πληρωμή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση μιας τέτοιας επιστροφής χρημάτων, ενδέχεται να απαιτηθεί άλλη επαλήθευση προτού διεκπεραιωθεί η επιστροφή χρημάτων. Ο Επισκέπτης συμφωνεί να αναλάβει το κόστος των συναλλαγών και τους κινδύνους από τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
 9. Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, συμφωνείτε ότι εάν η ItIsGreek έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες που αναφέρονται παραπάνω με καλή πίστη, δεν θα έχει καμία περαιτέρω ή άλλη ευθύνη ή υποχρέωση απέναντί σας. Η πλατφόρμα ItIsGreek χρησιμεύει ως αξιόπιστος ενδιάμεσος μεταξύ των οικοδεσποτών και των φιλοξενουμένων και συντηρείται μέσω του τέλους εξυπηρέτησης που περιλαμβάνεται σε κάθε κράτηση επισκεπτών. Αυτό περιλαμβάνει επίσης ασφάλιση που προστατεύει τους οικοδεσπότες και τους φιλοξενούμενους μας κατά τη διάρκεια των εμπειριών τους στο ItIsGreek. Σε περίπτωση που ένας οικοδεσπότης ή φιλοξενούμενος προσφέρει εναλλακτικές λύσεις πληρωμής εκτός της πλατφόρμας, το ItIsGreek δεν μπορεί πλέον να επεκτείνει την ασφάλισή του στον Οικοδεσπότη ή Επισκέπτη και διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό ItIsGreek του οικοδεσπότη.

Περιορισμοί και εξαιρέσεις

 1. Συμφωνείτε με την έκδοση ή την αποδοχή μιας πρόσκλησης ItIsGreek ότι δεν δημιουργείται καμία σχέση με την ItIsGreek εκτός από την συγκεκριμένη που προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η ItIsGreek δεν ελέγχει και δεν έχει δικαίωμα να ελέγχει την πρόσκλησή σας στο ItIsGreek, τις δραστηριότητές σας εκτός σύνδεσης που σχετίζονται με την πρόσκλησή σας στο ItIsGreek ή οποιαδήποτε άλλα θέματα που σχετίζονται με οποιαδήποτε πρόσκληση ItIsGreek που δημοσιεύετε.
 2. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες υποχρεούνται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τον εαυτό τους και να δημοσιεύουν αξιόπιστο και ακριβές περιεχόμενο στους ιστότοπους της ItIsGreek και όχι, όταν χρησιμοποιούν τους ιστοτόπους της ItIsGreek ή τις υπηρεσίες ItIsGreek, να κάνουν οποιεσδήποτε ανακριβείς, δόλιες ή παραπλανητικές δηλώσεις. Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, συμφωνείτε ότι η ItIsGreek, οι πάροχοι πληρωμών της και/ή άλλοι συνεργάτες μπορούν να ζητήσουν επαλήθευση ταυτότητας από εσάς (και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τα αιτήματα που υποβάλλονται εύλογα) και ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλες πληροφορίες ή πόρους που έχουν στη διάθεσή τους για επαλήθευση της ταυτότητάς σας, για τη διενέργεια κανονιστικών ελέγχων και τον περιορισμό της ακατάλληλης χρήσης των ιστοτόπων της ItIsGreek, των υπηρεσιών ItIsGreek και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τους παρόχους πληρωμών και άλλους συνεργάτες. Ωστόσο, η ItIsGreek δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντί σας αν προβείτε σε τέτοιους ελέγχους, και εσείς συμφωνείτε ότι το ItIsGreek δεν αντιπροσωπεύει, εγκρίνει, εγγυάται ή επιβεβαιώνει την ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη ή την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου ή αναπαράστασης που έγινε από οποιονδήποτε χρήστη ή με άλλο τρόπο που ελήφθη από (ή επικοινωνήθηκε σε σχέση με ή ως αποτέλεσμα) οποιονδήποτε από τους ιστότοπους της ItIsGreek ή τις Υπηρεσίες της ItIsGreek (και συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμφωνείτε αμετάκλητα ότι, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητώς διαφορετικά από την ItIsGreek, παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα να αξιώσετε την εξάρτηση από οποιαδήποτε τέτοια εκπροσώπηση, έγκριση, εγγύηση ή επιβεβαίωση).
 3. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη ελληνική νομοθεσία, η ItIsGreek αποκλείει όλους τους όρους, τις εγγυήσεις, τις αντιπροσωπείες ή άλλους όρους που ενδέχεται να ισχύουν για τους ιστότοπους και τις Υπηρεσίες ItIsGreek ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτές, ρητή ή σιωπηρή. Η ItIsGreek δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι οποιουδήποτε χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, είτε λόγω σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παράβασης εκ του νόμου καθήκοντος ή άλλως, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο, που προκύπτει από ή σε σχέση με:
  • Χρήση ή αδυναμία χρήσης οποιουδήποτε από τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες της ItIsGreek. ή
  • Χρήση ή εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες της ItIsGreek.
  • H ItIsGreek δεν θα είναι υπεύθυνη για:
   1. Απώλεια κερδών, πωλήσεων, επιχειρήσεων ή εσόδων.
   2. Διακοπή δραστηριότητας διοργάνωσης εμπειρίας.
   3. Απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, υπεραξίας ή φήμης ή
   4. Οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημιά.
   5. Οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημιά.
 1. Η ItIsGreek δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από ιό, κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα υπολογιστών, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του στον ιστότοπο ή στη λήψη οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν.
 2. Χρησιμοποιώντας τους Ιστότοπους και τις Υπηρεσίες ItIsGreek της ItIsGreek, συμφωνείτε ότι (με την επιφύλαξη όπως προβλέπεται στην ρήτρα 8.3) κάθε ένδικο μέσο ή ευθύνη που επιδιώκετε να αποδώσετε για ενέργειες ή παραλείψεις άλλων χρηστών των Ιστότοπων και των Υπηρεσιών ItIsGreek ή άλλων τρίτων θα περιοριστεί σε αξίωση κατά του ατόμου ή άλλου τρίτου που σας προκάλεσε βλάβη. Συμφωνείτε να μην επιχειρήσετε να αποδώσετε ευθύνη ή να αναζητήσετε οποιαδήποτε νομική προσφυγή από την ItIsGreek σχετικά με τέτοιες ενέργειες ή παραλείψεις.
 3. Συμφωνείτε ότι στο βαθμό που επιτρέπεται από τη ελληνική νομοθεσία η ItIsGreek δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση απέναντί σας σχετικά με οποιαδήποτε γενική ή ειδική αποτυχία, αναστολή ή διακοπή οποιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχεται από οποιονδήποτε από τους Ιστότοπους της ItIsGreek ή σφάλμα ή παράλειψη πληροφοριών ή επεξεργασίας που παρέχονται σε ή από τους ιστότοπους της ItIsGreek ή απώλεια πληροφοριών που παρέχονται στους ιστότοπους της ItIsGreek.
 4. Η ευθύνη της ItIsGreek έναντι του οικοδεσπότη περιορίζεται στο ποσό που εισπράττει η ItIsGreek ως πράκτορας του οικοδεσπότη σε σχέση με τη Φιλοξενούμενη εκδήλωση με την οποία σχετίζεται η σχετική αξίωση και δεν καταβάλλεται στον Οικοδεσπότη (ή, κατά περίπτωση, επιστρέφεται στον Επισκέπτη) σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και κάθε ποσό που ανακτάται στο πλαίσιο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αναφέρεται στην ενότητα 8.3. και
 5. Η ευθύνη της ItIsGreek έναντι του Επισκέπτη περιορίζεται στην προμήθεια που του καταβάλλεται από τον Επισκέπτη σχετικά με τη Φιλοξενούμενη Εκδήλωση με την οποία σχετίζεται η σχετική αξίωση και οποιοδήποτε ποσό ανακτάται βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αναφέρεται στην παράγραφο 8.3.

Ακυρώσεις και αναστολή εγγραφής

 1. Μπορείτε να τερματίσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντάς μας ένα email από το καταχωρημένο email σας στη διεύθυνση info@itisgreek.com
 2. Η ItIsGreek μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας σας μέσω email στην καταχωρημένη διεύθυνση email σας.
 3. Εάν η εγγραφή σας στο ItIsGreek ακυρωθεί, όλες οι Φιλοξενούμενες Εκδηλώσεις για τις οποίες είχατε εκδώσει Πρόσκληση στην ιστοσελίδα και στις εφαρμογές της ItIsGreek θα ακυρωθούν αυτόματα και όλες οι Φιλοξενούμενες Εκδηλώσεις για τις οποίες είχατε αποδεχτεί πρόσκληση ItIsGreek θα ακυρωθούν επίσης αυτόματα. Ανάλογα με την ισχύουσα πολιτική ακύρωσης, μπορεί να εκδοθεί ανάλογη επιστροφή χρημάτων.

Διάφορα

 1. Δηλώνετε και εγγυάστε στην ItIsGreek ότι είστε άτομο άνω των 18 ετών ή/και ότι έχετε τη νομική ικανότητα να συνάψετε σύμβαση.
 2. Ορισμένα τμήματα της πλατφόρμας ItIsGreek εφαρμόζουν υπηρεσίες χαρτογράφησης Google Maps/Earth, συμπεριλαμβανομένων των API Χαρτών Google. Η χρήση των Χαρτών Google/Earth από εσάς υπόκειται στους όρους χρήσης της Google.
 3. Εάν αντιληφθείτε περιεχόμενο σε οποιονδήποτε από τους Ιστότοπους της ItIsGreek που υποψιάζεστε ότι έχει δημοσιευτεί κατά παράβαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ενημερώστε μας μέσω email στη διεύθυνση info@itisgreek.com. Θα είναι χρήσιμο εάν μπορείτε να συμπεριλάβετε (α) λεπτομέρειες του σχετικού περιεχομένου, (β) πληροφορίες που μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε το εν λόγω περιεχόμενο στον ιστότοπο της ItIsGreek, (γ) τα στοιχεία επικοινωνίας σας (πλήρες όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, κατά περίπτωση, το όνομα του φορέα για λογαριασμό του οποίου επικοινωνείτε μαζί μας, η ταχυδρομική του διεύθυνση, ο αριθμός εγγραφής του), (δ) δήλωση, κατά περίπτωση, ότι είστε κάτοχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων σε μια εικόνα ή του ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου ενεργούν στο όνομα του ιδιοκτήτη.
 4. Συμφωνείτε ότι η ItIsGreek μπορεί να αποθηκεύει προσωπικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς στις ηλεκτρονικές συσκευές σας με τη μορφή «cookies» και άλλων προγραμμάτων και συσκευών. Η χρήση αυτών αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ItIsGreek. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εάν δεν επιτρέψετε ή περιορίσετε την τοποθέτηση cookies στις συσκευές σας, αυτή η απαγόρευση ή ο περιορισμός μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χρήση των ιστοτόπων της ItIsGreek. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η ItIsGreek μπορεί επίσης να αποθηκεύσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε υπολογιστές και διακομιστές στην Ευρώπη και πέρα από τα σύνορά της. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της ItIsGreek, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η ItIsGreek μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποθηκεύσει ή να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες εάν απαιτείται από το νόμο ή εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύουμε ότι απαιτείται αποθήκευση ή αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών για τη συμμόρφωση με νομική διαδικασία.
  • Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους ιστότοπους της ItIsGreek ή τις υπηρεσίες της ItIsGreek, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τα ακόλουθα μέσα:
  • Μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση:info@itisgreek.com
  • Τηλεφωνικά στο +30 694 838 2944
  • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αναστασίου Τσόχα 3, Αθήνα 11521
 5. Σημείωση σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις:
  • Η αναφορά σε ένα “πρόσωπο” ή “εταιρεία” περιλαμβάνει όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εταιρικές σχέσεις, καταπιστεύματα, εταιρείες, κυβερνήσεις ή υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς και ενώσεις (είτε είναι εταιρικοί είτε μη εταιρικοί).
  • Η αναφορά σε ένα άτομο περιλαμβάνει, όπου χρειάζεται, τους εκπροσώπους του.
  • Η αναφορά σε ένα φύλο περιλαμβάνει κάθε γένος (θηλυκό, αρσενικό και ουδέτερο).
 6. Αναφορές στην ItIsGreek στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που οφείλονται στην ItIsGreek ή διαβεβαιώσεων που δίνονται στην ItIsGreek θα θεωρείται ότι περιλαμβάνουν επίσης αναφορά σε οποιαδήποτε εταιρεία που είναι θυγατρική επιχείρηση της ItIsGreek 
 7. Καμία παράλειψη ή καθυστέρηση από την ItIsGreek να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή ένδικο μέσο, ούτε οποιαδήποτε ενιαία ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή ένδικου μέσου αποκλείει την περαιτέρω άσκηση αυτού του δικαιώματος ή ένδικου μέσου. Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που παρέχονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν τυχόν δικαιώματα ή ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο.
 8. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (όπως σε κάθε περίπτωση ενημερώνονται κατά καιρούς) αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της ItIsGreek που διέπει τις σχέσεις μας και αντικαθιστούν όλες τις άλλες συμφωνίες μεταξύ εσάς και της ItIsGreek πριν από την ημερομηνία αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, η οποία παύει να έχει περαιτέρω αποτελέσματα.
 9. Εάν μια διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, εν όλω ή εν μέρει, βάσει νομοθετικής πράξης ή κανόνα δικαίου, σε αυτόν τον βαθμό θα θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστούν.
 10. Η ItIsGreek μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας στέλνοντας ένα email στην καταχωρημένη διεύθυνση email σας. Χρειάζεται μόνο να προσκομίσει απόδειξη ότι το email στάλθηκε και δεν είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της λήψης του.